Links

 
 
Một số liên kết tới các trang hướng dẫn sử dụng Arduino:
 
Arduino Learning Trang hướng dẫn sử dụng chính thức của nhà sản xuất Arduino 
Adafruit Tutorials Trang này cung cấp các bài học Arduino rất chi tiết của Adafruit
Tronixstuff Một trang không thể bỏ qua nếu bạn muốn tìm hiểu về Arduino và điện tử. Trang này có các bài học rất chi tiết về mọi khía cạnh kỹ thuật trong việc sử dụng Arduino. Các bài học được sấp xếp theo thứ tự rất hợp lý. 
Ladyada  Một trang rất hay giới thiệu các bài học cơ bản về Arduino và điện tử.
Arduino for Matlab and Simulink Trang chính thức của MathWorks cung cấp các thông tin về sử dụng Arduino với Matlab và Simulink
ViShots Trang này hướng dẫn cách cài và sử dụng Labview Interface for Arduino 
LilyPad Arduino Đây là trang của Media Lab thuộc MIT, hướng dẫn sử dụng LilyPad Arduino 
Amarino Trang này hướng dẫn sử dụng Arduino với các thiết bị hoạt động trên nền tảng Android
Tronixino  Blog rất hay của anh Pete Houston về sử dụng Arduino 
Freeduino Trang này lập chỉ mục (index) cực nhiều links liên quan tới Arduino
bildr blog Trang blog này có rất nhiều hướng dẫn mở rộng tính năng cho Arduino
 
 
Một số liên kết liên quan tới phần cứng 

Fritzing Chương trình thiết kế bo mạch miễn phí cho người dùng DIY, đặc biệt hướng đến các đối tượng sử dụng Arduino
 
 
Links tới các ứng dụng DIY
 
The Laser Doodler Vẽ trên ma trận LED bằng bút laser  
High-speed Camera Trigger Kích camera chụp ảnh tốc độ cao để ghi lại những sự kiện xảy ra nhanh  
Make Magazine Trang Arduino của tạp chí MAKE chứa rất nhiều hướng dẫn sử dụng Arduino cũng như nhiều project hay 
Instructables Trang Arduino của Instructables chứa cực nhiều project có liên quan đến Arduino
 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email